Arburoža d.o.o. Novalja
Čiponjac jug 6, 53291 Novalja
+385 (0)53 661 824
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Plan nabave

2023.

Plan nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2023. godinu – XLS

2022.

III. izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2022. godinu – XLS
II. izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2022. godinu – XLS
I. izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2022. godinu – XLS
Plan nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2022. godinu – XLS

2021.

IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu – PDF
IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu – XLS
III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu – PDF
III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu – XLS
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu – PDF
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu – XLS
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu – PDF
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu – XLS
Plan nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2021. godinu – PDF
Plan nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2021. godinu – XLS

2020.

III. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2020. godinu – XLS
III. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2020. godinu – PDF
II. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2020. godinu
I. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2020. godinu
Plan nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2020. godinu

2019.

III. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2019. godinu
II. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2019. godinu
I. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2019. godinu
Plan nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2019. godinu
III. Izmjene i dopune Plana nabave za poslovnu godinu 2018.
II. Izmjene i dopune Plana nabave za poslovnu godinu 2018.
I. Izmjene i dopune Plana nabave za poslovnu godinu 2018.
Plan nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2018. godinu
III. izmjene i dopune Plan nabave za poslovnu godinu 2017.
II. izmjene i dopune Plan nabave za poslovnu godinu 2017.
I. izmjene i dopune Plan nabave za poslovnu godinu 2017.
Plan nabave za poslovnu godinu 2017.
III. Izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2016.
II. Izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2016.
I. Izmjene i dopune plana nabave za poslovnu godinu 2016.
Plan nabave za poslovnu godinu 2016.
III. izmjena plana nabave za 2015
II. izmjena plana nabave za 2015
Izmjene i dopune plana nabave za poslovnu godinu 2015.
Javna nabava 2013.