Dana 21.02.2022. godine s početkom u 13.00 sati, održana je završna konferencija projekta “Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za trgovačko društvo ARBUROŽA d.o.o.”
U sklopu javnog poziva „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ – Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ trgovačkom društvu ARBUROŽA d.o.o. iz Novalje odobren je projekt „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za trgovačko društvo ARBUROŽA d.o.o.“ ukupne vrijednosti 1.337.446,60 kuna. Visina bespovratnih sredstava iznosi 1.136.829,61 kuna.
Predmetnim projektom nabavljeno je novo komunalno vozilo sa najmodernijom tehnologijom koja koristi različite filtere koji znatno smanjuju emisije ispušnih plinova, prihvatljiviji su za okoliš, te će ubrzati proces odvojenog sakupljanja otpada.
Glavni ciljevi projekta su povećanje kapaciteta za odvojeno sakupljanje otpada što će rezultirati povećanjem količina odvojeno sakupljenog otpada te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.
Provedbom ovog projekta moderniziran je vozni park što će dovesti do optimiziranja procesa odvojenog prikupljanja otpada, te povećanja stopa odvojeno sakupljenog otpada i kvalitete cjelokupnog sustava gospodarenja otpada.