Groblje Novalja

18.05.2022. 17:00 sati – Tješimir Borović
26.05.2022. 17:00 sati – Biserka Vidas (1933. godište)
04.06.2022. 17:00 sati – Radoslava Šuljić
15.06.2022. 17:00 sati – Nikola Denona
17.06.2022. 17:00 sati – Ivan Tamarut
20.07.2022. 18:00 sati – Branka Vrtodušić
05.08.2022. 18:00 sati – Zdenka Dabo
19.08.2022. 17:00 sati – Tonica Peranić
23.08.2022. 17:00 sati – Dragica Peranić
25.08.2022. 18:00 sati – Marija Borović
31.08.2022. 17:00 sati – Danica Dabo (Kirin)
06.09.2022. 17:00 sati – Dolorosa Dabo
12.09.2022. 17:00 sati – Mario Vrtodušić
28.09.2022. 17:00 sati – Tomislav Vidas (Pećo)
15.12.2022. 14:00 sati – Marija Peranić (Marinka)

 

Groblje Metajna

10.06.2022. 17:00 sati – Jerolim Kurilić
05.05.2022. 16:00 sati – Šime Datković
09.09.2022. 17:00 sati – Ljubica Kurilić

 

Groblje Zubovići

05.05.2022. 17:30 sati – Ivan Kustić
24.05.2022. 18:00 sati – Matija Zubović
18.08.2022. 11:00 sati – Tomo Glavurdić

 

Groblje Lun

20.12.2022. 14:00 sati – Iva Badurina
15.09.2022. 16:00 sati – Celina Badurina
24.08.2022. 15:00 sati – Josip Argentin
27.05.2022. 16:00 sati – Marija Badurina Pavičić