Groblje Novalja

18.05.2022. 17:00 sati – Tješimir Borović
26.05.2022. 17:00 sati – Biserka Vidas (1933. godište)

 

Groblje Metajna

05.05.2022. 16:00 sati – Šime Datković

 

Groblje Zubovići

05.05.2022. 17:30 sati – Ivan Kustić
24.05.2022. 18:00 sati – Matija Zubović

 

Groblje Lun

27.05.2022. 16:00 sati – Marija Badurina Pavičić