Arburoža d.o.o. Novalja
Čiponjac-Jug 6, 53291 Novalja
+385 (0)53 661 824
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Reklamacije na račun podnose se najkasnije do isteka roka dospijeća i to:

1)
Pisanim putem na adresu:
ARBUROŽA d.o.o.
Čiponjac jug 6
53291 NOVALJA

2)
Telefonski: 053/661 824 (radnim danom: 07:00-15:00)

3)
Faxom: 053/ 661 892

4)
e- mailom: blagajna@arburoza.hr