Odaberite Vama najprikladniji način:

1. pošaljite e-mail na adresu: blagajna@arburoza.hr te navedite sljedeće podatke:
– ime, prezime, adresa i OIB vlasnika
– šifra korisnika usluge na računu
– e-mail primatelja računa

2. izvršite prijavu u sjedištu društva ARBUROŽA d.o.o. (radnim danom: 07:00-15:00 sati)

3. ispunite niže navedeni online formular: