Arburoža d.o.o. Novalja
Čiponjac jug 6, 53291 Novalja
+385 (0)53 661 824
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Odaberite Vama najprikladniji način:

1.pošaljite e-mail na adresu: blagajna@arburoza.hr te navedite sljedeće podatke:
– ime, prezime, adresa i OIB vlasnika
– šifra korisnika usluge na računu
– e-mail primatelja računa

2.izvršite prijavu u sjedištu društva ARBUROŽA d.o.o. (radnim danom: 07:00-15:00 sati)

3.ispunite ovaj online formular:

  Vaše ime i prezime

  Šifra korisnika

  OIB

  Adresa

  e-mail za primanje računa

  Poruka *


  Obavezno je popuniti sva polja!