Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva trgovačkom društvu ARBUROŽA d.o.o.. koji možete poslati:

  • na adresu društva ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, 53 291 Novalja;
  • na broj faksa: 053/ 661-892;
  • elektroničkom poštom na: info@arburoza.hr ili
  • donijeti osobno u sjedište društva ARBUROŽA d.o.o. radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

Službenik za informiranje:

  • Ivan Dabo, mag.iur.
  • Tel: 053/661-819
  • Fax: 053/ 661-892
  • e-mail: info@arburoza.hr

Dokumentacija za preuzimanje


IZVJEŠĆA O PROVEDBI