Donacije i sponzorstva tijekom 2024. godine

Korisnik donacije/sponzorstva Iznos donacije/sponzorstva Svrha donacije/sponzorstva
Srednja škola Bartula Kašića Pag 150,00 EUR Pokriće troškova organizacije maturalne zabave
Dječji vrtić “CARIĆ” 2.812,50 EUR Nabava automobila za potrebe dostave obroka djeci iz Dječjeg vrtića „Carić“ Novalja u Područni objekt Zubovići.

Donacije i sponzorstva tijekom 2023. godine

Korisnik donacije/sponzorstva Iznos donacije/sponzorstva Svrha donacije/sponzorstva
Dom zdravlja dr. Ivan Pehovac Novalja 7.000,00 EUR Pokriće troškova nabave ultrazvučnog uređaja
OŠ A. G. Matoša Novalja 132,72 EUR Pokriće troškova završne večere osmaša
Dječji vrtić “CARIĆ” 6.793,38 EUR Nabava didaktičke i interaktivne opreme
OŠ A. G. Matoša Novalja 3.435,00 EUR Nabava informatičke opreme