Groblje NOVALJA


Bruno Žan - 25.09.2023. - 16:00 sati


Radoslav Dabo - 13.09.2023. - 17:00 sati


Marija Peranić - 12.09.2023. - 17:00 sati


Zorko Šonje - 21.08.2023. - 17:00 sati


Renco Vidas - 16.08.2023. - 17:00 sati


Ivan Tončić - 14.08.2023. - 17:00 sati


Ivana Vidas - 05.08.2023. - 17:00 sati


Hugo Markovina - 30.06.2023. - 09:30 sati


Marija Dabo - 07.06.2023 - 17:00 sati


Tomislav Vidas (Legić) – 03.06.2023. – 17:00 sati


Dominik Kunkera - 29.05.2023 - 15:00 sati

Groblje METAJNA


Grgur Datković - 10.07.2023. - 17:00 sati


Šimica Kurilić - 05.06.2023. - 17:00 sati

Groblje ZUBOVIĆI


Mirko Novković - 19.09.2023. - 15:30 sati


Zdenko Zubović - 05.07.2023. - 18:00 sati


Katica Kustić - 23.06.2023 - 16:00 sati


Marija Zubović - 12.06.2023. - 18:00

Groblje LUN


Justina Badurina - 13.09.2023. - 15:00 sati


Ivan Kožić - 08.08.2023. - 18:00 sati


Anton Badurina – 24.06.2023. – 17:00 sati


Kate Badurina - 10.06.2023. - 17:00 sati