Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta www.arburoza.hr

Kao tijelo javnog sektora, Arburoža d.o.o. Novalja je obvezan osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na Arburoža d.o.o. Novalja i njenu mrežnu lokaciju www.arburoza.hr.

Status usklađenosti
Mrežna lokacija www.arburoza.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj
Mrežna lokacija www.arburoza.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

prije ispunjavanja obrazaca, korisniku bi trebala biti ponuđena uputa za ispunjavanje
neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
video sadržajima nedostaju titlovi

Podizanje razine pristupačnosti
Arburoža d.o.o. Novalja će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja mrežne lokacije www.arburoza.hr u maksimalnoj mogućoj mjeri.

U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije www.arburoza.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti
Ova Izjava pripremljena je dana 23.rujna.2020, sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win10, Mozilla Firefox, Google Chrome, iPhoneXS iOS Safari. Pomoćna tehnologija korištena tijekom testiranja: čitač ekrana NVDA (NonVisual Desktop Access) 2019, čitač ekrana Jaws 2019, VoiceOver, tipkovnica na zaslonu.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije www.arburoza.hr korisnici mogu uputiti Službeniku za informiranje Arburoža d.o.o. Novalja čije je radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sata putem telefona na broj +385 (0)53 661 819, elektroničkom poštom info@arburoza.hr ili poštom na adresu : Arburoža d.o.o., Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja

Arburoža d.o.o. Novalja je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.