OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČASukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 19/22) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.
Prigovor/reklamacija korisnika javne usluge podnose se najkasnije do isteka roka dospijeća računa i to:

  1. Pisanim putem na adresu: ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, 53291 NOVALJA
  2. Telefonski: 053/661 824 (radnim danom: 07:00-15:00)
  3. Faxom: 053/ 661 892
  4. e- mailom: blagajna@arburoza.hr

ARBUROŽA d.o.o. se obvezuje odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.
Davatelj javne usluge neće razmatrati prigovore/reklamacije na kojima nisu navedeni podaci o korisniku javne usluge, koje nisu potpisane od strane korisnika javne usluge i koje su podnesene nakon isteka roka dospijeća računa za koji se podnosi prigovor/reklamacija.

Korisnik usluge ukoliko nije zadovoljan odgovorom na pisani prigovor ili ako nije zaprimio odgovor u propisanom roku može podnijeti reklamaciju u roku od 30 dana od dana zaprimanja odgovora na prigovor.

Reklamacija se podnosi Povjerenstvu za reklamacije potrošača trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, 53291 Novalja, a Povjerenstvo je dužno korisniku usluge odgovoriti na zaprimljenu reklamaciju u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

Direktor:
Ivica Peranić, dipl.ing.agr.