Svaku promjenu vlasništva potrošač je dužan prijaviti u roku od 15 dana. U slučaju: Promjene vlasnika prostora ili davanja u najam/zakup potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:
a) Kupoprodajni ugovor ili
b) Ugovor o darovanju ili
c) Ugovor o najmu ili
d) Ugovor o zakupu ili
e) Neki drugi dokument iz kojeg je vidljiva promjena (npr. Rješenje o nasljeđivanju)

Dokumentacija se može predati:

a) Pisanim putem na adresu:
ARBUROŽA d.o.o.
Čiponjac jug 6
53291 NOVALJA

b) Faxom: 053/ 661 892

c) e- mailom: blagajna@arburoza.hr

d) osobno u sjedištu Društva (radnim danom: 07:00-15:00)