Objavljeno: 30.04.2018.
Zaključak o davanju suglasnosti na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Novalje za 2018. godinu

Obavijest za korisnike javne usluge

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Novalje za 2018.