Poštovani!
Obavještavamo Vas da je naručitelj ARBUROŽA d.o.o. obveznik provođenja javne nabave po Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/2016, dalje u tekstu ZJN 2016).
Prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi ("Narodne novine" 94/2018, dalje u tekstu Zakon), od 01. srpnja 2019. godine naručitelju ARBUROŽA d.o.o. više nije dopušteno zaprimanje računa, predračuna, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranih putem e-pošte.
Napominjemo kako je naručitelj ARBUROŽA d.o.o. sukladno članku 6. stavak 2. Zakona obvezan zaprimati i plaćati isključivo e-Račune koji su sukladni EU normi.
Zakon se odnosi na sve nabave, neovisno o njezinoj vrijednosti, a ova obveza je stupila na snagu dana 01. srpnja 2019. godine.
Molimo Vas da poduzmete sve potrebne aktivnosti kako bi se izbjegle poteškoće sa zaprimanjem i plaćanjem računa.