Poštovani korisnici usluga,
sukladno protuepidemijskim mjerama Stožera civilne zaštite RH, a uslijed aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa, do daljnjega se obustavlja direktan rad sa strankama u službenim prostorijama trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. Novalja.

Blagajna je do daljnjega zatvorena, te se mole korisnici svoja dugovanja podmiriti putem FINA-e, pošte ili internet bankarstva.

Komunikacija sa službama biti će dostupna putem e-pošte: blagajna@arburoza.hr, telefona: 053/661–824, Fax: 053/661–892, kao i svih drugih kontakata koje možete pronaći na web stranici: www.arburoza.hr.

Molimo građane za razumijevanje i poštivanje navedene mjere kako zbog vlastite sigurnosti, tako i radi sigurnosti djelatnika trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. Novalja.