Odluka o izboru kandidata za radno mjesto: Radnik na čišćenju javnih površina
Odluka o izboru kandidata za radno mjesto: Radnik na utovaru kućnog otpada