Oglas za zasnivanje radnog odnosa – Radnik na reciklažnom dvorištu
Oglas za zasnivanje radnog odnosa – Vozač teretnih motornih vozila – I. kategorije