Poziv za dostavu ponude – Rabljeno teretno vozilo – EBN: 06/22 JN-PS

Poziv za dostavu ponude – 06-22 JN-PS
EBN 06-22 JN-PS – Troškovnik – Rabljeno teretno vozilo