Arburoža d.o.o. Novalja

NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA ZA TRGOVAČKO DRUŠTVO ARBUROŽA d.o.o. (KK.06.3.1.18.0074)

Dana 23.04.2021. godine u prostorijama trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. s početkom u 12.00 sati, održana je početna konferencija projekta “Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za trgovačko društvo ARBUROŽA d.o.o.”
U sklopu javnog poziva „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ – Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ trgovačkom društvu ARBUROŽA d.o.o. iz Novalje odobren je projekt „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za trgovačko društvo ARBUROŽA d.o.o.“ ukupne vrijednosti 1.337.446,60 kuna. Visina bespovratnih sredstava iznosi 1.136.829,61 kuna.
Projekt će se provoditi u trajanju od 15 mjeseci na području Grada Novalje čime je obuhvaćeno oko 11 000 kućanstva i 700 pravnih osoba. Predmetnim projektom nabaviti će se novo komunalno vozilo sa najmodernijom tehnologijom koja koristi različite filtere koji znatno smanjuju emisije ispušnih plinova, prihvatljiviji su za okoliš, te će ubrzati proces odvojenog sakupljanja otpada.
Glavni ciljevi projekta su povećanje kapaciteta za odvojeno sakupljanje otpada što će rezultirati povećanjem količina odvojeno sakupljenog otpada te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.
Provedbom ovog projekta modernizirati će se vozni park, optimizirati proces odvojenog prikupljanja otpada, povećati stopa odvojeno sakupljenog otpada i kvaliteta cjelokupnog sustava gospodarenja otpada.

ARBUROŽA d.o.o.

Nabavka komunalnog vozila

Picture 1 of 3

Arburoža d.o.o. Novalja