Izvješće o provedenom savjetovanju na prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Novalje