Poštovani korisnici,

sukladno čl. 77. st. 11. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) obavještavamo Vas da 01. srpnja 2022. godine na snagu stupa novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Novalje.
Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21), struktura cijene javne usluge sastoji se od:
– cijene obvezne minimalne javne usluge i
– cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada.
Na području pružanja javne usluge primjenjuje se jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika kućanstvo i jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo. Cijena obvezne minimalne javne usluge obračunava se tijekom čitave godine za obje kategorije korisnika.
Prije primjene cjenika, proveden je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te je zatražena suglasnost izvršnog tijela jedinica lokalne samouprave na koje se Cjenik odnosi.
Uz Cjenik, objavljuju se i očitovanja iz čl. 77. st. 9. i suglasnosti iz čl. 77. st. 5. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) jedinice lokalne samouprave na čijem području je društvo ARBUROŽA d.o.o. davatelj javne usluge.

Očitovanja iz stavka 9. i suglasnosti iz stavka 5. članka 77. Zakona o gospodarenju otpadom NN 84-21 – PDF
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Novalje u primjeni od 01.07.2022. – PDF