Oglas za zasnivanje radnog odnosa – Radnik na čišćenju javnih površina
Oglas za zasnivanje radnog odnosa – Radnik na utovaru kućnog otpada
Oglas za zasnivanje radnog odnosa – Radnik na čišćenju i održavanju javnih i zelenih površina