Odluka o izboru kandidata za radno mjesto – Radnik na čišćenju javnih površina
Odluka o izboru kandidata za radno mjesto – Radnik na utovaru kućnog otpada.pdf