Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 12 mjeseci radi obavljanja pripravničkog staža