Odluka o izboru kandidata za radno mjesto: Radnik na čišćenju javnih površina
Odluka o izboru kandidata za radno mjesto: Radnik na održavanju zelenih površina i u građevinskoj sekciji
Odluka o izboru kandidata za radno mjesto: Radnik na utovaru kućnog otpada