U srijedu, 05.06.2019., trgovačko društvo ARBUROŽA d.o.o., na Trgu Bazilike od 09:00 – 12:00 sati organizira edukativnu prezentaciju za sve svoje građane u sklopu Svjetskog dana zaštite okoliša.
Posjetitelji će imati priliku direktno razgovarati o svojim problemima sa djelatnicima društva ARBUROŽA d.o.o. te na najbrži mogući način pronaći odgovarajuća rješenja.
Također, biti će informirani o selektiranju otpada na kućnom pragu, njihovom odvozu te prednostima takve vrste odvajanja.
Ovom prezentacijom želimo upoznati građane sa našim radom i našim uslugama kako bi istaknuli važnost svakoga od nas u zbrinjavanju otpada.
Nadamo se kako će ovakve interaktivne prezentacije i edukacije kontinuirano provoditi u našem gradu sa svrhom podizanja ekološke svijesti i učenju odgovornog ponašanja prema okolišu.

ARBUROŽA d.o.o.