Poziv za dostavu ponude – Nabava novog sustava kontrole i naplate parkinga na parkiralištu P2 – EBN: 04/21 JN-PS

Poziv za dostavu ponude – 04/21 JN-PS – PS – PDF
Poziv za dostavu ponude – 04/21 JN-PS – PS – DOC
Troškovnik – E04/21 JN-PS – XLS